DAAI Inspirasi

WhatsApp Image 2020-05-28 at 11.48.55 AM
Setiap Hari | 18.30 WIB

DAAI Inspirasi menghadirkan kisah-kisah perjalanan insan Tzu Chi dalam menyebarkan nilai nilai kemanusiaan dan kebaikan di tengah masyarakat. Program ini dapat memberikan kesejukan di hati serta tidak lupa mengajak setiap insan agar dapat memandang sekitarnya dengan cinta kasih daripada dengan kekhawatiran. Sehingga dunia yang damai dan tentram dapat terwujud.

YouTube
YouTube
LINKEDIN
Instagram